Importera foder från utländska foderlistor

Fodermarknaden blir mer och mer multinationell och en hel del utländska foderleverantörer distribuerar sina produkter till vårt land. Det kan medföra problem vid omräkning  av energi och proteinvärdena om man inte känner till skillnaderna i normerna mellan respektive länder.

46 importforeignlists

Du kanske har en Engelsk foderlista vars foder ligger inne med Energivärden i MJ Digestible Energy (DE) och Protein redovisat som Crude Protein. Detta måste omräknas  till MJ omsättningsbar energi (ME) och till smältbart råprotein.

PC-Horse gör detta enkelt för Dig om Du fått en PC-Horse-tillverkad foderlista från annat land så känner PC-Horse av vilken nationalitet den foderlistan har och när du öppnar eller kopierar över fodren i Ditt program så räknas alla värden automatiskt om till gällande svenska värden.

Själva importen av den utländska foderlistan (filer med filändelsen ".pcf") görs på samma sätt som import med svenska foderlistor.

När Du väl har importerat den utländska foderlistan kan du på vanligt sätt kopiera över hela listans innehåll, eller enskilda foder, till dina respektive stallfoderlisor.

Vid varje sådan manöver översätter PC-Horse foderuppgifterna till svenska enheter.

OBS!

1. Den (utländska) importerade foderlistan kan öppnas och stängas. Den visar, och behåller, då fodrets analysvärden i ursprungslandets originalvärden och enheter.

2. Om du kopierar över foder från den utländska listan till en annan foderlista (ny foderlista eller stallfoderlista) så räknas värdena om till svenska enheter.